Pokud žijete v představě, že zemní práce sestávají výhradně z ohánění se krumpáčem a házení lopatou, je třeba vás vyvést z omylu. Tak tomu totiž není, uvedené počínání je jenom jednou z mnoha činností, jež do této sféry lidské činnosti spadají.
Zemní práce obnášejí totiž velice často i práce odborné, při nichž je využívána rozmanitá technika. A nemůže tomu ani být jinak, protože dnes už se buduje ve velkém a s nasazením pouhopouhých kopáčů by se tak práce vlekla a rovněž prodražila a komplikovala.