Plasty jako odpadová surovina jsou důležitým obchodním artiklem. Je o ně značný zájem nejen v Česku, ale i v zahraničí. O lisované plastové lahve má například zájem Čína, kde se slisovaný odpad drtí a dále zpracovává na umělá vlákna pro výrobu textilií. Jsou to především trička, spodní prádlo, obuv a koberce. Může se tedy stát, že z láhve, z níž jste kdysi pili vodu, se vyrobí textilie, kterou obléknou vaše ratolesti.

Recyklovaný plast je dnes dokonce důležitou obchodní komoditou, pravděpodobně je to způsobeno tzv. ropnou krizí, kdy ceny výchozích surovin v čistém stavu jsou několikanásobně vyšší. Tím pádem se recyklace vyplácí většině dodavatelských subjektů.
láhve v síti

V České republice se třídění věnuje převážná většina obyvatel, lidé se již v 90. letech začali seznamovat s tříděním druhotných surovin a postupně přibývalo kontejnerů žluté, modré a zelené barvy. Po jejich vyprázdnění se vždy zaplní jako první ty žluté.
plastové šálky


Jak plasty třídit


Co do žlutých kontejnerů nepatří:

·         Polystyrenové bloky pro zateplování fasád a podobné polystyrenové materiály, které slouží jako výplně při přepravě zboží.

·         Klasické novodurové trubky ze starých rozvodů vody a odpadu.

·         Veškerá podlahová krytina vyrobená z PVC.

·         Plastové obaly znečištěné potravinami, především mastnotou, obaly od čisticích přípravků s jejich zbytky.

·         Obaly se zbytky nebezpečných chemikálií.

·         Plastové komponenty elektroniky (kondenzátory, polovodiče, transformátory).
lego figurky

 

Co naopak lze třídit a recyklovat:

·         Sáčky a igelitové tašky

·         Obalové fólie a obálky z polyetylenu a polypropylenu, a to jak potravinářské, tak i pro běžné předměty.

·         Kelímky a krabičky od jogurtů a dalších mlékárenských výrobků.

·         Čisté obaly od pracích prostředků a kosmetiky.

·         Běžné materiály pro balení spotřebního zboží (krabičky DVD médií apod.)

·         PET lahve – ty by měly být vždy sešlápnuté, aby nezabíraly v kontejneru zbytečně mnoho místa.