Peníze jsou v podstatě všechno, co slouží jako zcela běžně přijímaný prostředek směny či plateb. Za peníze v podstatě můžeme považovat cokoli, čím se dá zaplatit zboží či čím se dají vypořádat dluhy.
 oranžovošedé bankovky

Vývoj peněz

•    Komoditní peníze
Peníze jako komodita se objevily samozřejmě nejdříve. Výměna dobytku, plátna, vína a později mědi a železa bylo běžné. V dnešní době se taková směna nazývá jako barterový obchod, tedy obchod, který proběhne na základě výměny zboží či služeb, bez využití peněz.
•    Papírové peníze
Papírové peníze vznikly dlouhodobým vývojem, kdy bylo třeba usnadnit nákupy s možností dalšího a hlavně pozdějšího využití. Hlavně uchovávání a pozdější využití byly dva faktory, které výrazně ovlivnily právě vývoj papírových peněz (samozřejmě i mincí).
•    Bankovní peníze
Tato nejmodernější forma peněz je v podstatě formou fiktivní, kdy na účtu máte “vložené peníze” a de facto vidíte pouze čísla, se kterými pracujete. Peníze v hotovosti nemáte v ruce, ale ve většině případů si je můžete kdykoliv fyzicky vyzvednout.

Funkce peněz

•    Prostředek směny
Jak naznačuje výše uvedený text, peníze jsou bezesporu službou, která zajišťuje všeobecný prostředek směny. Funkce je zcela zásadní, protože z ní plyne to, že kdokoliv si může vyměnit jakoukoliv věc a nemusí hledat čistě osobu, která chce přesně danou věc a nabízí za ní zase přesně věc, kterou chce osoba, se kterou směňuje, protože právě může výměnu učinit za peníze, resp. prodat či koupit věc. Žádná z vyspělých ekonomik a žádná ekonomika budoucnosti je bez peněz zcela nepředstavitelnou.
•    Zúčtovací jednotka
Peníze jsou tak jedinečnou a potřebnou jednotkou právě proto, že lze na hodnotu peněz v dnešní době převádět v podstatě jakýkoli statek, ať už se jedná o lidskou práci, suroviny, kapitál, vybavení a podobně. Všechny tyto statky umíme vyjádřit v penězích a tak peníze mají nejen funkci prostředku směny, ale také fungují jako společná zúčtovací jednotka.
dřevěné figurky
•    Uchovatel jednotky
Peníze mají další význam a tím je, jak už bylo také naznačeno výše, že peníze se dají uložit na neurčito a nemusí se tedy směna provádět okamžitě a nebo se směněná komodita nemusí hned využít, jako tomu bylo v historii. Můžete si samozřejmě peníze uchovávat dlouhodobě, ale podle všech známých faktů je v podstatě nejlepším uchováním hodnoty neuchovávat ji v podobě platidla, ale spíše v podobě jiného libovolného statku, tedy likvidity.