Nedávno Česká televize odvysílala zajímavý dokument Děti úplňku. Jednalo se o dokument o dětech, které trpí těžkou formou autismu. Tyto děti jsou nezvládnutelné a velmi agresivní. A to velmi agresivní jak ke svým nejbližším, tak vůči sobě samotným. Jejich vnitřnímu světlu je velmi obtížné rozumět.

Dokument seznamuje diváka se čtyřmi rodinami, kde vychovávají těžkého autistu. Vznikl jako reakce na tragickou událost ze září 2016, kdy zoufalá matka vběhla i s autistickým synem pod vlak a nechala svému čtrnáctiletému synovi dopis na rozloučenou, ve kterém stálo: Bez nás ti bude líp.
 

Krutý život rodiče

Divák je konfrontován se vším, co jedinci musí prožívat. Jedná se o:

  • Naprosté vyčerpáníz neustálé 24 hodinové péče. Děti trpící autismem jsou zároveň velmi hyperaktivní a v noci dokáží nejvíce vyvádět. Je to právě úplněk, který na ně působí velmi zvláštním účinkem.
  • Deprese a jiné psychické problémy.Někdy se ti, kteří o takové dítě pečují v pozici lidí, kteří skončí na psychiatrických lécích.
  • Postupná sociální izolace. Autistické děti mají natolik specifické chování, že je s nimi obtížné vyrazit do obchodu, restaurace, kulturního zařízení. Stejně tak i lidé v okolí se často stahují, protože navštěvovat rodinu s těžkým autistou rozhodně nepředstavuje příjemnou záležitost.
  • Beznaděj.Dětem s autismem je velmi obtížné pomoci a porozumět jim. Rodič je konfrontován z bezpodmínečnou láskou k dítěti na straně jedné a na straně druhé s hněvem, kdy rodič cítí vůči vlastnímu dítěti nevýslovný vztek.
  • Bezvýchodnost situace– vzhledem k tomu, že existuje jen malá návaznost služeb. Respitní služby, stacionáře, speciální školy. Návazné služby jsou omezené a nezřídka i nákladné.  Silné autisty je obtížné zvládat i pro odborný personál, navíc narušují chod zařízení. Je jen málo zařízení, kde jsou nabízeny služby výhradně pro autisty.
  • Obavy, co bude dál,až už nebudou schopni se o potomka postarat, protože pobytové sociální služby pro agresivní autisty buď chybí, nebo je jich málo a žadatelé jsou v pořadníku třeba až na šedesátém místě.