Nedávno Česká televize odvysílala zajímavý dokument Děti úplňku. Jednalo se o dokument o dětech, které trpí těžkou formou autismu. Tyto děti jsou nezvládnutelné a velmi agresivní. A to velmi agresivní jak ke svým nejbližším, tak vůči sobě samotným. Jejich vnitřnímu světlu je velmi obtížné rozumět.
klučík v trávě
Dokument seznamuje diváka se čtyřmi rodinami, kde vychovávají těžkého autistu. Vznikl jako reakce na tragickou událost ze září 2016, kdy zoufalá matka vběhla i s autistickým synem pod vlak a nechala svému čtrnáctiletému synovi dopis na rozloučenou, ve kterém stálo: Bez nás ti bude líp.
 ležatá osmička

Krutý život rodiče

Divák je konfrontován se vším, co jedinci musí prožívat. Jedná se o:

  • Naprosté vyčerpáníz neustálé 24 hodinové péče. Děti trpící autismem jsou zároveň velmi hyperaktivní a v noci dokáží nejvíce vyvádět. Je to právě úplněk, který na ně působí velmi zvláštním účinkem.
  • Deprese a jiné psychické problémy.Někdy se ti, kteří o takové dítě pečují v pozici lidí, kteří skončí na psychiatrických lécích.
  • Postupná sociální izolace. Autistické děti mají natolik specifické chování, že je s nimi obtížné vyrazit do obchodu, restaurace, kulturního zařízení. Stejně tak i lidé v okolí se často stahují, protože navštěvovat rodinu s těžkým autistou rozhodně nepředstavuje příjemnou záležitost.
  • Beznaděj.Dětem s autismem je velmi obtížné pomoci a porozumět jim. Rodič je konfrontován z bezpodmínečnou láskou k dítěti na straně jedné a na straně druhé s hněvem, kdy rodič cítí vůči vlastnímu dítěti nevýslovný vztek.
  • Bezvýchodnost situace– vzhledem k tomu, že existuje jen malá návaznost služeb. Respitní služby, stacionáře, speciální školy. Návazné služby jsou omezené a nezřídka i nákladné.  Silné autisty je obtížné zvládat i pro odborný personál, navíc narušují chod zařízení. Je jen málo zařízení, kde jsou nabízeny služby výhradně pro autisty.
  • Obavy, co bude dál,až už nebudou schopni se o potomka postarat, protože pobytové sociální služby pro agresivní autisty buď chybí, nebo je jich málo a žadatelé jsou v pořadníku třeba až na šedesátém místě.
Děti úplňku
4.7 (93.33%)3