Tak jako kuchař potřebuje pepř a sůl, tak i podnikatel potřebuje k provozování živnosti-živnostenské oprávnění. Veškerá pravidla upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který mimo jiné definuje živnost jako soustavnou činnost vykonávanou podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Živnostenské oprávnění získává zájemce po ohlášení živnosti na živnostenském úřadu, který jej následně zaregistruje do živnostenského rejstříku. Pro vlastní potřebu či pro potřebu státních orgánů doporučujeme zažádat o výpis z daného rejstříku a mít jej tak kdykoliv u sebe.

šťastný nový rok

Za jakých podmínek lze získat živnostenské oprávnění?

 
Pokud se rozhodnete vstoupit do světa podnikání, je důležité splnit zákonem dané podmínky, které platí pro všechny druhy živností, a to bez výjimky. Další kritéria se odvíjí od jednotlivých skupin, proto je velice důležité si uvědomit, do které skupiny vaše podnikání spadá.
A které všeobecné znaky musí být splněny?
·         zájemce musí mít minimálně 18 let
·         zájemce musí být bezúhonný a být právně způsobilý

formulář a propiska

S chutí do toho, půl je již hotovo

 
Všeobecné podmínky živnosti jste splnili a nyní váháte, do které skupiny živností spadáte? Nevíte, zdali se vás týkají i zvláštní podmínky? Zařazení do jednotlivých tříd se odvíjí od oboru podnikání, proto můžeme uvést tyto kategorie:
·         koncese – zde je potřeba získání koncese neboli povolení (střeliva, taxi, výroba lihu)
·         ohlašovací – u tohoto typu povolení nepotřebujete, ale je nutné splnit odborné požadavky na vzdělání a praxi (řezník, klempíř, zedník, hostinská činnost aj.)
Každý začátek podnikání je těžký, spoustu podnikatelů ukončuje svoji činnost několik málo měsíců od zahájení, proto se nenechejte odradit neúspěchy. Když se po nějaké době ohlédnete na svůj „start“, budete za ty klacky, které vám osud házel pod nohy, vděčni aneb i zde platí pravidlo, že je všechno špatné pro něco dobré.