·         Digitální fotografie se dnes stala absolutním vítězem v oblasti fotografie a stojí i za zánikem řady firem, které se specializovaly na klasickou fotografii.
·         Dnes jsou zcela běžnou součástí mobilních telefonů, dokáží se připojit na internet a pomocí zabudované GPS navigace uchovávají přesnou polohu místa, kde byl snímek pořízen.
fotomontáž v mobilu
·         Srdcem fotoaparátu je čip. Úkolem čipu neboli senzoru je převádět světelnou energii na elektrickou. Každý čip se skládá z milionu miniaturních snímačů světla umístěných do mřížky. Základní částice světla, tedy fotony, se mění v čipu na elektrony. Čím silnější je světlo, tím větší je vzniklý náboj. Tento náboj se potom pomoci speciálního zařízení přepočítá na jednotlivé body mřížky a výsledek pak jde vidět jako pixely (jednotlivé body, z nichž je složený každý obrázek).
·         V pixelech se také vyjadřuje rozlišení fotoaparátu.Jedním z klíčových údajů u každého fotoaparátu je počet megapixelů, značených jako Mp nebo Mpx. Čím více jich čip zachytí, tím více detailů se zobrazí na konečném snímku.
·         S tím souvisí i velikost snímku na paměťové kartě. Čím více pixelů snímek má, tím větší zabírá místo při ukládání. Výsledné maximální rozlišení se vyjadřuje v megapixelech a říká, jak velký bude výsledný obraz. 
·         Neméně podstatným údajem je zoom neboli možnost přibližování foceného objektu. S tímto je spojený i stabilizátor obrazu. Jeho předností je to, že dokáže uživateli pomoci udržet fotoaparát při delších časech.
·         Pořízený snímek se ukládá do formátu JPG/JPEG,který je ztrátový, a při jeho dalším zpracování se může snížit jeho původní kvalita. Zejména se sníží kvalita barevného provedení.
·         Vedle toho existuje bezdrátový formát, zvaný RAW, u kterého k podobnému znehodnocení snímků nedochází. Formát RAW vyniká kvalitou a dá se najít u dražších a profesionálních fotoaparátů. Je náročnější na zpracování, ke kterému je zapotřebí speciální program v počítači, protože snímek je uložen pouze ve formě dat. Využití nachází v archivnictví, archeologii i v geografii.
fotograf a fotoaparát
·         Digitální fotoaparátysi umějí poradit také s pohyblivými obrázky, přestože svou kvalitou nemohou konkurovat DVD kamerám. Jedinou výhodou je, že je natočené video okamžitě připraveno k použití. Stačí připojit přístroj k televizi či počítači a výsledek se může hned zkontrolovat, prohlídnout či odeslat jako e-mail.    
Digitální fotoaparáty nejsou již drahou záležitostí s tím, jakou službu vám udělají. Vždyť vzpomínky jsou věčné.