Výchozím bodem je vždy vypnutí pomocných čerpadel. Ta nesmí být v průběhu odvzdušňování v provozu, neboť vodu víří a znemožňují celý postup. Ideální je provést tento proces těsně před započetím topné sezóny, nebo na jejím počátku, kdy již čerpadla běží, ale vypínají se v nočních hodinách. V tomto případě je ideální začít s odvzdušňováním v noci, zhruba hodinu po vypnutí čerpadel, jestliže to dovolí podmínky, a to v první řadě v domech se stoupačkami.
černý radiátor

Odvzdušňování provádějte pravidelně vždy před zahájením topné sezóny

Následuje otevření ventilu termostatu na maximum. Vzápětí lehce otevřeme odvzdušňovací ventil, čímž dojde k uvolnění podtlaku, který brání v pohybu vzduchových bublin směrem vzhůru proti působení gravitace. Povolení termostatu je pro tuto situaci klíčové a neměli bychom tento krok podcenit.
Začínáme vždy u radiátorů v nejvyšších patrech, postupujeme směrem dolů a pak celý cyklus opakujeme s opačným postupem. Otevřením odvzdušňovacího ventilu v horních radiátorech totiž podpoříme cirkulaci média v celém systému, ale vzduchové bubliny se uvolňují směrem vzhůru relativně pomalu.
termostat topení

Závada může být i v samotném ventilu

Na závěr by se měla do systému dopustit voda a v případě potřeby znovu celý postup zopakovat. Někteří topenáři uvádí ze své praxe zažité situace, kdy těleso špatně vytápí, lidé se domnívají, že se uvnitř nachází vzduch, přitom příčinou závady byl termostatický ventil. Ty je třeba nechat prověřit odborníkem, zvláště tam, kde se v topném systému nachází velmi tvrdá voda.
Problematické to bývá nejčastěji v bytových a panelových domech, kde jsou lidé v jednotlivých bytech na jedné stoupačce na sobě závislí, a kde jediný nájemník může způsobit problémy všem ostatním. Právě zde je ze všeho nejdůležitější spolupráce vlastníků a nájemců bytů, zvláště v okamžiku, kdy by se mělo odvzdušňování provádět ve stejném okamžiku.