Každé dítě je jiné a tuto skutečnost můžete pozorovat již u malých miminek. Některá jsou hodně spavá, skoro nezapláčou, pak jsou tu miminka, která se nejlépe cítí v maminčině náruči, jinak jsou neklidná a plačtivá. Některá miminka jsou od malička nespavci, jsou zvídavá a o jejich budoucím temperamentu, není příliš pochyb. Kromě vrozených vlastností je tu však celá řada dalších faktorů, které ovlivňují utváření osobnosti dítěte. Je to samozřejmě jeho rodina a lidé, kteří ho nejvíce obklopují, a pak jsou to situace, se kterými se bude muset ve svém životě nějak popasovat.
odpočinek na schodech
Dejte mu najevo svou lásku!
Od začátku dávejte svému dítěti najevo, že je pro vás jedinečné a že mu kdykoliv rádi pomůžete, jen tak v něm vybudujete pocit důvěry a jistoty k jiným lidem. Nezapomínejte, že i dítě má svá přání a názory, budete-li je brát tzv. v potaz, získá tím sebevědomí. Dítěti buďte co nejvíce nablízko a pocítíte-li, že by dítě potřebovalo Vaši pomoc, poskytněte mi ji. Neznamená to však, že budete dělat věci za něj, dítě potřebuje získat jistotu, že si s věcmi dokáže poradit samo.
Vymezte jasné hranice!
holčička s čelenkou
Dítě musí během svého vývoje poznat jasné hranice přijatelného chování. Stanovte si priority, které jsou pro Vás v chování dítěte důležité, a na nich trvejte. Nezapomínejte také na to, že nejvíce se děti naučí prostou nápodobou, proto je třeba upravit vlastní chování, pokud zcela neodpovídá tomu, jak by se mělo chovat Vaše dítě. Chovejte se k dítěti laskavě, zdvořile, jemně a ohleduplně, jen tak z něj můžete vychovat člověka disponujícího těmito vlastnostmi!
otec a syn a houpací síť
Jak být přísný a laskavý zároveň?
Pokud si kladete často tuto otázku, buďte v klidu, nejste v tom sami. Někdy je opravdu nadlidský úkol najít správný poměr obou faktorů. Snažte se být opravdu důslední a ve svých požadavcích vytrvat. Na děti lépe fungují kladné pokyny, než ty záporně formulované. Pokud od dítěte něco chcete, poproste jej a po vyplnění žádosti mu poděkujte.  Nemluvte s dítětem jen v rozkazech. Vysvětlujte, dítěti je třeba neustále opakovat, proč nesmí některé věci dělat.