Tiskopis můžete rovněž stáhnout z webového daňového portálu finanční správy, vytisknout jej a pak ručně vyplnit. Třetí volbou je vyplnění dotazníku on-line, ovšem pozor! Používejte výhradně speciální formulář na zabezpečených webových stránkách Ministerstva financí.  Formulář obsahuje totiž některé speciální kontrolní body. Je ošetřen, řečeno s trochou nadsázky, „blbuvzdorně“. Např. tu neuplatníte vyšší slevu na dani, kterou povoluje zákon, nevyhnete se povinným polím ve formuláři, atd.
příjem v podnikání
Přiznání k dani provádí poplatník buď osobně na příslušném finančním úřadu (na podatelně), anebo poštou, případně jej odesílá elektronickou cestou. Podání daňového přiznání se datumově vztahuje ke dni, kdy bylo na poště předáno na přepážce.
Daňové přiznání online provedete na daňovém webu finančního úřadu buď prostřednictvím elektronického podpisu a datové schránky, nebo i bez něho, pouze s dodatečným potvrzením. To se generuje až po vyplnění přiznání a musíte jej vytisknout a odevzdat na finančním úřadě do 5 dnů. Přitom se za den podání přiznání považuje datum elektronického odeslání.
pojištění domu

Datové schránky

Zajímavá situace nastává u datových schránek. Pokud ji máte zřízenou, daňové přiznání se musí povinně podávat pouze elektronickou cestou. Stále je však mnoho lidí, kteří si kdysi datovou schránku nechali vytvořit, a používají ji jen výjimečně, nebo vůbec, a daňová přiznání podávají na papíře. Finanční úřady se prozatím chovají poněkud benevolentně, poplatník nejprve obdrží výzvu, aby podání uskutečnil elektronicky, a pokuta přichází teprve v okamžiku, kdy dotyčný chybu nenapraví.
Jestliže se v daňovém přiznání zobrazí po odečtení záloh na daň povinnost doplatit daň, tu musíte zaplatit do 3. dubna. Za nepodání daňového přiznání nebo pozdní doručení se vždy jako sankce přičítá pokuta z prodlení, která činí 0,05% částky stanovené daně za každý den prodlevy. U tzv. daňové ztráty se jedná o 0,01% za každý den. Maximální částka pokuty je 5% z daně nebo daňové ztráty. Pokuta ovšem hrozí až při zpoždění nad 5 kalendářních dnů. Finanční úřady rovněž tolerují snížení pokuty na polovinu v případě jediného přestupku za rok v případě prodlení do 30 dnů po platném termínu.