Po úspěšném ukončení studia na střední školy přichází základní životní rozhodnutí. Jaký obor studia si na dalších pět let zvolit? Podle čeho vybírat? K čemu mám předpoklady?

Pokud si sami nejste jisti, v čem jste vlastně nejlepší, vyhledejte některou z pedagogicko-psychologických poraden. Ty vám mohou nabídnout odbornou konzultaci a vypracováním testů vaší osobnostní charakteristiky zjistíte vaše přednosti i nedostatky. Na jejich základě vám poradí, v jakém oboru byste mohli uspět. Alternativou k návštěvě poradny je vyplnění testů obecných studijních předpokladů, který najdete na internetových stránkách.

Pokud patříte do druhé skupiny šťastlivců, kteří už od malička vědí, co chtějí a jdou si neomylně za svým cílem, volbu oboru studia máte vyřešenu.

Jaké jsou moje šance přijetí ke studiu zvoleného oboru?

V době, kdy už jste rozhodnuti a chystáte zaslání přihlášky ke studiu, ještě vyhráno nemáte. Při výběru vysoké školy se nevyplácí sázet na jednu školu. Raději si podrobně prostudujte tabulku úspěšnosti přijetí na jednotlivé fakulty. Tady můžete zjistit, že na váš vysněný obor je přijat každý desátý z přihlášených uchazečů. Proto bude lepší si podat ještě minimálně jednu přihlášku. Za pocit jistoty to stojí.

Jak se uplatním, až dostuduji?

To by měla jedna z nejdůležitějších otázek, které by si měl student klást ještě před zahájením studia. I když na to většina lidí v době, kdy má před sebou pět let studia, nemyslí. A co je ještě důležitější otázka: Uživí mě to?

Už když se hlásíte na vysokou školu, měli byste přemýšlet o tom, zda vás za pět let někde zaměstnají Jsou obory, které už na počátku studia studentům zajišťují jejich dobré uplatnění na trhu práce. Zcela v klidu mohou být budoucí programátoři, správci sítí, projektanti, analytici nebo zaměstnanci marketingu, strojních, stavebních a elektrotechnických oborů. Velká poptávka je i po absolventech lékařských a farmaceutických oborů.