Sociální sítě představují zcela nový fenomén poslední doby. Mnozí lidé hodně dlouho odolávali pokušení si založit profil. Ale okolnosti je nakonec donutily.

Je to paradox, ale díky sociálním sítím, především pak facebooku osobní e-mail představuje téměř zastaralou záležitost, protože většina přátel a rodinných příslušníků si zvykli komunikovat především prostřednictvím sociálních sítí. Schválně, kdy jste posílali naposledy přátelům e-mail a kdy jste s nimi naposledy chatovali na facebooku za účelem domluvení schůzky?

Sociální sítě ovšem představují významný společenský, komunikační a především komerční potenciál.
 

Pojďme se podívat na přínosy facebooku.

1.      Přátelé– a teď nemáme na mysli jen ty facebookové. Na facebooku často nacházíme přátelé, s nimiž jsme se neviděli řadu let a na které nemáme  vůbec žádný kontakt. Díky facebooku dochází často k obnovování starých přátelství.

2.      Vytváření skupin– skupiny představují velmi užitečnou záležitost. Lidé zakládají různé druhy skupin, zájmové, kulturní tématické, pracovní, realitní (například na pronájmy bytů). Na stránkách skupiny lidé sdílí různé nabídky, pozvánky, nebo důležité informace Pro mnoho lidí jsou skupiny zdrojem velmi zásadních informací a pro mnohé naopak poučení či zábavy. Nejeden člověk si našel zaměstnání právě prostřednictvím pracovní skupiny a ve výčtu je možné pokračovat

3.      Komerční využití– určitá zařízení jako například restaurace, cukrárny nebo drobné provozovny nemají ani své webové stránky a mnozí proto využívají ke komunikaci se zákazníky facebook a v podstatě webové stránky ani nepotřebují. Každá firma, která má zájem o kontakt se zákazníky informuje prostřednictvím facebooku o novinkách, zajímavostech, slevách.
 
Samozřejmě facebook má svá rizika a proto by si každý měl uvědomit, že by neměl odhalovat mnoho ze svého soukromí. Nedělejme z Facebooku Velkého Bratra, který nás smí a sleduje na každém kroku.