Category: Vzdělání

Světelné zdroje, které dodají moderní vzhled

Jedněmi z těch „nenápadných“ světelných zdrojů jsou takzvané LED panely. Zprvu se začaly objevovat pouze v kancelářích jako náhrady za klasická kancelářská svítidla. Pak si ale našly velice…

Honba za titulem aneb stojí to za to?

Když se vrátíme ještě do doby nedávné, třeba o 30 let zpět, bylo velmi obtížné dostat titul na vysoké škole, dokonce se i na takovou školu dostat a…

Kam jít

Pokud se chcete na něco vyptat a dozvědět se informace přímo od studentů dané školy, je to možná nejlepší příležitost. Je možné tam jet jen tak a neočekávat…

Základní předpoklady pro přijetí na střední školu

Ke studiu na střední škole může být přijat uchazeč – žák základní školy, který: 1/ splnil povinnou školní docházku v délce devíti let 2/ prokáže při přijímacím řízení…

K čemu mám předpoklady?

Po úspěšném ukončení studia na střední školy přichází základní životní rozhodnutí. Jaký obor studia si na dalších pět let zvolit? Podle čeho vybírat? K čemu mám předpoklady? Pokud…

Podmínky přijetí

Univerzita třetího věku je zájmovým studiem na vysokoškolské úrovni. Je určena zejména občanům v seniorském věku a je součástí systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci mají status posluchačů univerzity,…