Na počátku podnikání narazíme na to, že dobrý podnikatelský záměr nestačí. Chybí nám kontakty na osoby, které by naši službu využily či koupily právě náš produkt. Nenechme se však mýlit tím, že je to problém pouze začínajících podnikatelů. Tak tomu opravdu není. I podnikatelé, kteří mají za sebou již nějakou dobu fungování, musí stále vyhledávat nové podnikatelské příležitosti a tedy i vyhledávat nové kontakty. Kde tedy kontakty brát a opravdu nekrást?
cedulka mezi prsty

Přátelé a rodina

Když začneme podnikat a rozvíjet svoje podnikatelské aktivity, musíme v první řadě oslovit svoje přátele. Kromě toho, že nám budou sloužit jako první zpětná vazba, mohou se stát našimi pravidelnými klienty. Samozřejmě mohou také rozšířit mezi své kamarády, rodinu a partnery naše dobré jméno. Tím nejen budujeme značku, ale také máme příležitost si o kontakty na dané osoby říci. V každé brožuře naleznete jeden ze základních kroků k začátku podnikání: Oslovte svoje přátele!
uklizený stůl

Doporučení

Pakliže oslovíte svoje kamarády, kteří budou spokojeni, můžete si od nich vyžádat kontakty i na jejich známé. Otázkou pak je, jak s těmito kontakty naložíte a jakou recenzi poskytl právě váš přítel. Samozřejmě si můžete vyžádat doporučení i od lidí, kteří nevyužili vaše služby. Přítel však má kolem sebe někoho, o kom se domnívá, že by vaše služby či produkty potřeboval.

Slepé kontakty

Pokud máte tyto oba kroky za sebou a potřebujete svoji síť kontaktů dále rozvíjet, je dobré si uvědomit, že můžete využít i různé seznamy a přehledy firem. Můžete použít jejich adresy, telefony či emaily a kontaktovat je takzvaně naslepo. Tato metoda však nemá příliš velkou úspěšnost a není ani osloveným příliš příjemná.

Umělé databáze

Můžete také těžko vydělané finance vynaložit na získání databáze kontaktů od společností, které se věnují právě shromažďování kontaktních údajů. Dle mého názoru a zkoumání je velmi pravděpodobné, že s tímto adresářem budete ještě méně úspěšní než s osobním dohledáváním firem a klientů na internetu.
 kurzor na pixabay
Sečteno a podtrženo: je dobré si uvědomit, že nejlepší cestou, jak získat nové kontakty je, dělat svoji práci dobře, poctivě a zodpovědně. Aby se dobré jméno šířilo a nebyl problém získávat nové kontakty od přátel, následně od jejich přátel a tak dále.