Univerzita třetího věku je zájmovým studiem na vysokoškolské úrovni. Je určena zejména občanům v seniorském věku a je součástí systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci mají status posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona o vysokých školách

• podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný akademický rok, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a volná kapacita poslucháren

• v případě více semestrálního programu je nutné si zapsat celý program /zimní i letní semestr/, v případě víceletého programu se přihláška podává do každého ročníku v příslušném akademickém roce

• podrobné informace k jednotlivým kurzům i jejich podmínky absolvování jsou uvedeny v Nabídce vzdělávacích programů pro daný akademický rok

• uchazeč si může vybrat libovolný počet programů, počet posluchačů je omezen kapacitními možnostmi poslucháren

• přijímání přihlášek ke studiu je možné zpravidla v květnu, nová nabídka bývá k dispozici během dubna.

Poplatek za vzdělávací program

Platba je stanovena poplatkem za jeden program a to ve výši šest set korun za semestr. V případě Zdravotního a kondičního cvičení je poplatek stanoven na osm set korun za semestr. V ceně je zahrnut pronájem tělocvičny za celý akademický rok.

Informace k zakončení studia

Podmínkou absolvování Univerzity třetího věku je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je minimálně padesátiprocentní prezenční účast na výuce. Posluchači, kteří splní požadované podmínky, do kterých spadá vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 stran,
případně úspěšné složení testu, získají Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku. O způsobu předání osvědčení rozhoduje uskutečňovatel.